Vi har en bred kursverksamhet stöder ekonomiskt lättare rehabilitering arrangerar fester, teaterbesök och kortare utflykter samt driver lokala sjukvårdsfrågor som rör reumatikervården i Malmö. Vi finns till för dig som är reumatiker eller vill stödja vårt arbete för reumatiker.

Ordförande
Gert Igheden
0708-494061
[email protected]

Viceordförande
Maria Lindsjö
0722-866432
[email protected]

Ledamot
Ingegerd Persson

Revisor
Ingrid Andersson

Valbered/sammankallande
Eva Igheden

Sekreterare
AdjungeradStudieorganisatör
Carina Skoog
0730-452910


Ersättare
Judith Garansci

Revisor
Marie Hansson

Valberedning
Elisie Lerkèn

Kassör
Ulrika LjungqvistLedamot
Lena LjungholmErsättare
Kenny Andersson

Revisorsuppleant
Glenn Ljungqvist

Valberedning
Josef Piros

Kansli
Telefon: 040-29 27 00, Ring före besök. Öppettider: mån 9-12, ons 9-13 E-post: [email protected]
Följ oss på Facebook

Bankgiro 529–9243 Allmänt (Alla aktivitetsavgifter)
Bankgiro 641–2126 Medlemslotteri (endast köp av lotter)
SEB kontonummer 5504 33 00 922 Forskningsfond